Dùng Ultraview đề nghị trợ giúp từ xa

Khi học sinh cần thầy hướng dẫn điều khiển ngay trên máy tính của các em ở xa, hãy cài đặt Ultraview ở đường link này https://ultraviewer.net/vi/download.html. Sau đó, em nhắn cho thầy Tên truy cập + Mật khẩu trên Ultraview. Thầy sẽ hỗ trợ được cho các em 😍 như đang ngồi cạnh các em vậy.
Hãy xem video thầy hướng dẫn đây nhé. Chúc ngày mới tốt lành 🙂

🤩🥳🐥🧐😎🥳🦄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *