Category Archives: Chia sẻ

Vì con không bỏ cuộc

Chúc mừng MC Victoria Jones     ghi 845/900 trong kỳ thi Toefl Junior. Điểm số này tương đương với B2 khung châu Âu và 5.5 điểm Ielts. Con gái mỗi năm lên một bậc như này thì mẹ Nga Thuy     và bố Từ Khang     năm nào cũng phải khao rồi.. Hãy tiếp tục nỗ lực Vic […]