KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN MỸ

Chào các em Thầy biết rằng nhiều em học tiếng Anh trong 10 năm nhưng chưa biết mình ở trình độ nào: nói – đọc và cả viết. Sau nhiều năm đi dạy hàng nghìn học trò thầy thấy rằng: Thực sự một bài kiểm tra 90 phút không đánh giá trình độ của các em được mà phải cần nhiều hơn thế! Vì vậy, Câu lạc bộ đề xuất em làm bài test trong 3 ngày. Mỗi ngày 90 phút trên hệ thống www.readtheory.org -một nền tảng luyện đọc thông minh của Mỹ. Mỗi ngày làm 90 phút. Hàng ngày các em báo cáo kết quả vào đây, sau 10 ngày thầy sẽ đánh giá trình độ của các em qua những bài đọc này. Bạn nào còn chưa cón tài khoản thì vào Sign up/chọn Student. Rồi điền thông tin, sau đó gõ mã lớp: WDCAWR6G. Hệ thống thông minh Readtheory sử dụng trí tuệ nhân tạo nên sẽ giao bài cho các em theo khả năng của các em. (Chú ý: lúc khai thông tin đăng ký lấy tên con + 123abc, ví dụ: Nguyễn Hoàng Nam sẽ lấy tên truy cập là Nam123abc, Password: 12345678)

LÀM BÀI NGAY THÔI NÀO